Spojené státy americké ročně poráží přes 33 milionů kusů skotu a představují tak největšího světového producenta a jednoho z největších exportérů hovězího masa. Na rozdíl od evropského systému je hodnocení jatečně upravených těl (JUT) v USA zaměřeno především na kvalitativní stránku produkce. Existuje zde celkem osm tříd kvality, které se rozlišují na základě fyziologické zralosti a stupně ukládání intramuskulárního tuku – mramorování masa. Od té nejvyšší jsou to Prime, Choice, Select, Standard, Commercial, Utility, Cutter a Canner. Jako výsekové maso však můžeme na pultech obchodů nalézt pouze nejvyšší tři stupně. JUT mohou být rozdělena také do 5 tříd výtěžnosti (1–5), avšak toto hodnocení je využíváno ve výrazně menším rozsahu než třídění dle kvality. Přestože je systém klasifikace JUT v USA zcela dobrovolný, je klasifikováno přibližně 72 % z celkového počtu ročně porážených kusů. Specifika tohoto systému třídění popisuje následující článek.

Lebedová, N., de Mello, A., Gamage, N., Barton, L., Bureš, 2023, Systém hodnocení jatecných tel skotu v USA, Maso, 2023, roc. 34(2), s. 31-37. ISSN 1210-4086.

Learn more about the author(s)

 

Also of Interest:

 
Math in the Preschool Classroom Classification, Matching, Seriation and Patterning
In this fact sheet we focus on the math skills of classification, matching, seriation and patterning.
Byington, T., Kim, Y., Nazarechuk, C., Weigel, D. 2013, Extension | University of Nevada, Reno, FS-16-12