Spojené státy americké ročně poráží přes 33 milionů kusů skotu a představují tak největšího světového producenta a jednoho z největších exportérů hovězího masa. Na rozdíl od evropského systému je hodnocení jatečně upravených těl (JUT) v USA zaměřeno především na kvalitativní stránku produkce. Existuje zde celkem osm tříd kvality, které se rozlišují na základě fyziologické zralosti a stupně ukládání intramuskulárního tuku – mramorování masa. Od té nejvyšší jsou to Prime, Choice, Select, Standard, Commercial, Utility, Cutter a Canner. Jako výsekové maso však můžeme na pultech obchodů nalézt pouze nejvyšší tři stupně. JUT mohou být rozdělena také do 5 tříd výtěžnosti (1–5), avšak toto hodnocení je využíváno ve výrazně menším rozsahu než třídění dle kvality. Přestože je systém klasifikace JUT v USA zcela dobrovolný, je klasifikováno přibližně 72 % z celkového počtu ročně porážených kusů. Specifika tohoto systému třídění popisuje následující článek.

Lebedová, N., de Mello, A., Gamage, N., Barton, L., Bureš, 2023, Systém hodnocení jatecných tel skotu v USA, Maso, 2023, roc. 34(2), s. 31-37. ISSN 1210-4086.

Learn more about the author(s)

 

Also of Interest:

 
Statewide Needs Assessment for Nevada's Supplemental Nutrition Assistance Program-Education (SNAP-Ed), Final Report (Phase 1)
SNAP-Ed is a federally funded grant program that supports evidence-based nutrition education and obesity prevention interventions for persons eligible for SNAP benefits. This needs assessment describes the most pressing nutrition and physical activity needs of the SNAP-eligible p...
Elgeberi, N., Luckey, B., Helm, M. 2022, Extension, University of Nevada, Reno, SP-22-16
A person helping another through something difficult.
Healthy Steps to Freedom: Gender- Responsive Education Program
Currently, women’s involvement in the correctional system and in substance use disorders (SUD) treatment centers is rapidly outpacing men. Since many applied programs are based on gender-neutral services, designed for men. Gender-responsive education and treatment calls for an em...
Lindsay, A. 2021, Extension, University of Nevada, Reno, Brochure
Food Relay Game
Help your preschooler learn the difference between a fruit and vegetable in this fun and interactive relay game.
Lindsay, A. 2020, Extension | University of Nevada, Reno
How to leverage your state's land grant Extension system: Partnering to promote physical activity.
The purpose of this manuscript is to describe Extension and provide case studies on physical activity promotion within this setting.
Harden, S., Gunter, K., Lindsay, A. R. 2018, Translational Journal of the American College of Sports Medicine 3(15):113-118
Interrater Reliability of a Field-Based Preschool Movement Skills Assessment
To determine the interrater reliability of the Preschool Movement Assessment (PMA), a unique field-based movement assessment tool for use by early childhood professionals in preschool settings.
Lindsay, A., Dyrek, A., Blitstein, J., Byington, T. & Sigman-Grant, M. 2018, Journal of Nutrition Education and Behavior 50(10):1040-1045. https://doi.org/10.1016/j.jneb.2018.07.007